Интернет технологии

Сипаттама: Мақсаты-Интернет желісінде сайттарды әзірлеу үшін мамандар дайындау. Ғаламдық желілерді ұйымдастыру және қызмет етудің негізгі принциптерін, негізгі сервистердің тағайындалуы мен сипаттамаларын, Интернет желісінің архитектурасын, желілік хаттамаларды, бөлінген құрылымдарды ұйымдастыруды зерттеу. Web – сайттарды жобалау дағдыларын меңгеру, скриптермен, фреймворкалармен, белгілеу тілдерімен және каскадтық стиль кестелерімен жұмыс істеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер