Проектирование корпоративных баз данных

Сипаттама: Оларсыз ең алдымен корпоративтік ДБ мәні болмайтын деректер қорын жобалаудың әдіснамалық аспектілері қарастырылады: пәндік саланы зерттеу және оның инфологиялық моделін жобалау, логикалық жобалау және "клиент-сервер"архитектурасында корпоративтік ДБ әзірлеу. Қашықтағы деректерге қол жеткізуді ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологияларын пайдалану.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты - корпоративтік ақпараттық жүйенің орталық элементі болып табылатын және корпорацияның бірыңғай ақпараттық кеңістігін құруға мүмкіндік беретін корпоративтік дерекқорды жобалаудың барлық кезеңдерін жүзеге асыруда практикалық дағдыларды меңгеру.