Профессиональные компьютерные программы

Сипаттама: Экономикалық қызметті объективті бағалай алу, ғылыми негізделген басқару шешімдерін болжауға және жоспарлауға мүмкіндік беретін мамандандырылған ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерінің теориялық білімі, практикалық дағдылары мен қабілеттерінің технологиялық негіздерін қалыптастыру, экономиканың тақырыптық бағыттарын талдау және зерттеулер жүргізу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын кәсіби қызметте, соның ішінде есептік-экономикалық,аналитикалық, ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-басқару қызметінде қолдану.