Теоретические основы динамического разрушения горных пород

Сипаттама: Пәннің мазмұны өндірістік жарылғыш заттар туралы мәліметтерден, шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау әдістерінен, жер бетінде тау жыныстарының жарылысы, пайдалы қазбаларды жерасты әдісімен игерудегі жарылыс жұмыстары туралы мәліметтерден, жерасты тау қазбаларын жүргізу кезіндегі жарылыс жұмыстары туралы мәліметтерден тұрады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты магистранттарды жер бетінде, тау қазбаларын жүргізу кезінде және пайдалы қазбаларды жерасты өндіру кезінде жүргізілетін жарылыс жұмыстарын ұйымдастыру және технология негіздерін оқыту болып табылады.
Міндет
  • Пәннің негізгі міндеті магистранттарға бұрғыжарылыс кешенінің негізгі параметрлерін өз бетімен есептеп дағдылануға және оларды өндірістік жағдайда жүзеге асырыға үйрету болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өндірістік жарылғыш заттар туралы мәліметтерді, шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау әдістерін, жер бетінде тау жыныстарының жарылысы, пайдалы қазбаларды жерасты әдісімен игерудегі жарылыс жұмыстары туралы мәліметтерді, жерасты тау қазбаларын жүргізу кезіндегі жарылыс жұмыстары туралы мәліметтерді білуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • белгілі бір кенорны үшін бұрғыжарылыс жұмыстарының тиімді, қауіпсіз және ұтымды схемасын таңдауға негіздеу керек;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайларда мобилді болу және тәуекел жағдайларда экономикалық және ұйымдастыру кезінде шешім қабылдауға дағдылану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Бұрғыжарылыс жұмыстары бойынша қойылған міндеттерді топта тиімді жұмыс істей алу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бұрғы-жарылыс жұмыстарын зерттеуде жаңа әдістер енгізу және қазіргі кезде қолданылатын әдістерді жетілдіру
Негізгі әдебиет
  • 1 Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом. М. МГИ, 2001 2 Миндели Э.О. Разрушение горных пород. М. Недра, 2001 3 Кутузов Б.Н. Справочник взрывника. М. Недра, 2002 4 Федоренко П.И. Буровзрывные работы. М. Недра, 2001 5 Единые правила безопасности при взрывных работах, РК, Астана, 2008