Введение в методы Data Mining

Сипаттама: Курс Data Mining технологиясын ұсынады және Data Mining әдістерін және құралдарын зерттейді. Курсты оқып үйрену Data Mining технологиясының теориялық аспектілерін, оларды қолдану әдістері мен мүмкіндіктерін түсіндіреді, сондай-ақ Data Mining құралдарын пайдалануда практикалық дағдыларды береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер