Программные средства оптимизации управляемых систем

Сипаттама: Курс ақпараттық процестер мен жүйелерді моделдеу және сипаттау модельдері туралы түсінік береді. Курс соңында Магистрант Ақпараттық-есептеу жүйелерін математикалық және компьютерлік моделдеудің теориялық негіздерін меңгереді, бұл ғылыми және кәсіби зерттеулерде өңдеудің, талдаудың және синтездеудің математикалық әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер