Методология информационных систем

Сипаттама: Курс реинжиниринг технологиялары мен методологияларын зерттеуге, түрлі қолданбалы ақпараттық жүйелерді жобалау мен аудит өткізу, міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді талдау әдістерін, ақпараттық жүйелерді басқаруда және жобалауда ғылыми зерттеу әдістерін зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Ақпараттық жүйелердің инжинирингі және реинжинирингі үшін мамандарды дайындау, жүйелік инженирия әдістемесі негізінде ақпараттық жұйелер және технологияларның құрамдас бөліктерін жобалауды әзірлеу
 • Тау-кен алгоритмдер мен әдістерін зерттеу
Міндет
 • Әрине, ғылыми негізі келесілерді орындау үшін ақпараттық жүйені кезе мүмкіндік беретін жүйелер талдау және модельдеу әдістемесі болып табылады: • оның жұмыс істеуі өзгеретін жағдайларға қажетті жүйелік және функционалдық бейімдеу қамтамасыз ету; • деректер объектілерін жүйесінде жүзеге жобалау; • жобалау бағдарламалар мен құралдар интерфейс деректер сұраулар қамтамасыз етеді (экран нысандары, есептер); • атап айтқанда, белгілі бір ортада немесе технологиялық жобаны жүзеге асыру қарастыру: Желілік топология, аппараттық конфигурациясы, сәулет, параллель өңдеу, бөлінген өңдеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • АТ облысындағы қазіргі заманғы әдістемелік, методологиялық және философиялық мәселелер
 • Ақпараттық жүйелер теориясын білу; ақпараттық үдерістің өтпелі заңдылықтары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өңдеудің математикалық әдістерін, ғылыми және кәсіби зерттеулер нәтижелерін талдау және синтездеуді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми және кәсіби зерттеулер нәтижелерін өңдеу, талдау және синтездеу меншікті математикалық әдістер
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Бәсекеге қабілетті идеяларды және инновациялық тапсырмаларды рәсімдеуді білу, оларды жүзеге асыру үшін стандартты емес әдістерді қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ғылыми-техникалық ақпаратты жүйелік жинауды жүзеге асыруды істей алу, Интернет желісі зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені талдау, ғылыми және мерзімдік әдебиеттер
Негізгі әдебиет
 • Избачков Ю., Петров В. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2005
 • Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. - С.Петербург: ПИТЕР, 2000.-384с.
 • Г.К.Вороновский, К.В.Махотило, С.Н.Петрашев, С.А.Сергеев "Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности", Харьков Основа 1997 г.
 • В.В.Круглов, В.В.Борисов "Искусственные нейронные сети", 2001 г.
 • Machine Learning, Neural and Statistical Classification. Editors D. Mitchie et.al. 1994
 • Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: учеб. пособие/ М.: МГТУ им. Баумана, 2005. - 302 с