Компьютерлік графиканың математикалық негіздері

Сипаттама: Пән аясында мәліметтерді өңдеудің сандық және сапалық әдістері, сонымен қатар MatLab, MathCad және Wolfram Mathematica қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің көмегімен ғылыми нәтижелерді визуалды ұсынудың заманауи графикалық құралдары қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер