Виртуалды және толықтырылған шынайлылық негіздері

Сипаттама: Бұл курста тақырыбы виртуалды және толықтырылған шынайылықпен байланысты әр түрлі ғылыми мақалаларды топтарда іздеу, талдау және талқылау ұсынылды. Курс соңында магистрант өз мақалаларын жазу үшін тақырыптар мен бағыттарды таңдауға, сондай-ақ жиналған мәліметтер негізінде түрлі қабылданған құрылымдарға сәйкес сапалы мақалаларды жазуға қабілетті.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер