Интерактивті жүйелерді жобалау

Сипаттама: Прототиптеу, шаблондар мен қаңқалы модельдерді пайдалану әдістерімен жасалған қолданыстағы интерактивті жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау. Жобалаудың аспектілері мен кезеңдері. Адам-машиналық өзара әрекеттесу білім мен принциптері негізінде интерфейс жүйелерінің дизайны.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер