Үш өлшемді моделдеу

Сипаттама: Нақты объектілердің құрылысы, қасиеттері мен жұмыс істеуін көрсететін үшөлшемді модельдерді құру негізін анықтайды. Объектіні зерделеу кезінде алдымен оның сипаттамалық ақпараттық моделі құрылады, содан кейін формаланады, графикалық және макеттік тәсіл әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып көрсетіледі. Модельдеу негізі-жүйелік тәсіл.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер