Веб-интерфейстері

Сипаттама: Кроссбраузерлік қосымшалар интерфейстерінің визуалды біртектілігі. Adobe Flash, Java-апплеттері, Silverlight танымалдығының төмендеуін талдау. Браузер мен веб сервер арасында фондық деректер жіберу арқылы интерфейстердің интерактивтілігіне қол жеткізу. Слоттар негізінде дуплексті арналар.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер