Адам-машиналық интерфейсті жобалау

Сипаттама: Коммуникация теориясы, графикалық және өнеркәсіптік дизайн, адам факторы, пайдаланушының қанағаттануы, лингвистика, әлеуметтану, когнитивті психология. Жаңа интерфейстер мен өзара әрекеттесу әдістерін әзірлеу. Пайдаланушыға бағытталған әзірлеулер. Түсініктерді талдау: әдеттілік, қарапайымдылық, айқындық, реттілік, дәйектілік, құрылым және кері байланыс

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер