СВС технологии в порошковой металлургии

Сипаттама: Ұнтақ металлургиясының «SVS» прогрессивті технологиясының ғылыми-технологиялық негіздерін зерттеу - өзін-өзі тарататын жоғары температуралық синтез. SHS-процестерінің жіктелуі берілген. Пәннің теориясы, механизмі, термодинамикасы және SHS реакцияларының кинетикасы негіздері таныстырылады. Материалтану тұрғысынан SHS-өнімдеріндегі құрылымды қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылады. ҚТҚ процестерін пайдалана отырып, ұнтақ материалдарын алудың технологиялық процестері туралы, сондай-ақ SHS материалдарының қасиеттері мен қолданылуы туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер