Проектный менеджмент в электронном бизнесе и цифровом маркетинге

Сипаттама: Пәнді оқу барысында электронды бизнестегі жобаларды әзірлеу және сандық маркетинг негізінде коммерцияландыру үдерісі, атап айтқанда, зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, Интернет желісіндегі нарықтарды сегменттеу мәселелері қарастырылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер