Форсайт в цифровой экономике

Сипаттама: Пән XXI ғасырдың сандық экономикасындағы форсайт мазмұнының теориялық және практикалық негіздерін әлеуметтік-экономикалық және инновациялық дамудың стратегиялық бағыттарын сараптамалық бағалау әдістерінің жүйесі ретінде ашады. Орта және ұзақ мерзімді перспективада экономика мен қоғамға оң әсер ете алатын технологиялық серпілістер зерделенеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер