Веб-аналитика: анализ и оценка эффективности продвижения товаров и услуг в цифровой среде

Сипаттама: Пән веб-аналитиканың теориялық және практикалық негіздерін, оларды жақсарту және оңтайландыру, ақша ағынын конверсиялау және генерациялауды арттыру мақсатында веб-сайтқа келушілер туралы ақпаратты дербес өлшеу, жинау, талдау, ұсыну және интерпретациялау жүйесі ретінде ашады. Компанияның маркетингтік ақпаратының жалпы жүйесіне веб-аналитика қағидаттарын интеграциялау мәселесін жариялауға ерекше көңіл бөлінген.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер