Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы, соның ішінде теориялық оқудан үзілмей өткізілетін докторлық диссертацияны орындау

Сипаттама:

Кредиттер саны: 17

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері