Құрылыс материалдарын өндірудегі нанотехнология

Сипаттама: Бұл курста магистрант наноооообъектілер мен наноқұрылымды материалдардың түсініктерін, мәнін, түрлерін зерделейді; құрылыс материалдарын өндіруде нанотехнологиялар саласындағы құзыреттілікті қалыптастырады; наноқұрылымды құрылыс материалдарын құрудың технологиялық процестерін жобалауға, ғылыми зерттеулер мен техникалық әзірлемелерді жүргізуге қажетті дағдыларды әзірлейді; кәсіби ақпаратты өз бетінше іздестіруді, талдауды және бағалауды үйренеді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер