Құрылыс материалдарын өндіру саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы

Сипаттама: Пәнді оқу барысында магистранттар ғылыми зерттеулер әдістемесімен танысады. Ғылыми танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері туралы біледі. Магистранттарды құрылыс материалдарын өндіру саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға, эксперименттік мәліметтерді өңдеуге үйретеді. Магистранттар ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін қалай дұрыс рәсімдеу керектігін біледі. Дербес шығармашылық ойлауды, ғылыми зерттеулер жүргізуді, деректерді жинау мен талдауды, ғылыми мақалалар мен бөлімдерді жазуды үйренеді

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер