Мамандықтың аталуы және коды

Мамандығы

6М070600- Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау

Білім бағдарламасының аталуы

«Критикалық металдарды іздестіру және барлау»

Мамандығы

6М070900-Металлургия

Білім бағдарламасының аталуы

«Тау-кен металлургиялық саласындағы жобалау және инжиниринг»