Основы метрологии

Сипаттама: Негізгі метрологиялық ұғымдар, өлшеу түрлері мен әдістері, өлшеу қателіктері және оларды азайту тәсілдері, өлшеу нәтижелерін өңдеу қарастырылады. Әр түрлі өлшеу құралдарының құрылымы мен жұмыс істеу принципі туралы негізгі мәліметтер беріледі. Білім алушылар өлшеу құралдарын практикалық пайдалану және қателіктерді теориялық есептеу дағдыларын меңгереді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер