Foundation

Foundation  Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті Ректорының №56-П бұйрығымен 17 ақпандағы 2017 жылы сапалы білім алушылардың контингентін қалыптастыру мақсатында және университеттің 2016-2018 жылдарға арналған дамыту Бағдарламасына сәйкес құрылды.

Стратегиялық мақсаты - шетелдердегі қазақ диаспорасының өкілдерін және шетел азаматтары тыңдаушыларын университетке түсуге дайындау, бейімділік кезеңінен өтуге көмектесу және академиялық оқуға дағдыларын дамыту.

Міндеттер:

  • Қазақ диаспорасы өкілдері мен шетел азаматтары тыңдаушыларын мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы негізде оқыту;
  • ШҚМТУда  академиялық білім алуға бейімделу және тұлғалық дағдыларын дамыту;
  • Шетелдік білім алушылармен тәрбие жұмысын өткізу және ұйымдастыру, оларды өмір салтымен, әдет-ғұрпымен, салт-дәстүрлерімен және мәдениетімен, білім беру мекемесінің ішкі тәртіп ережелерімен, Қазақстан Республикасының заңдарымен және нормативтік актілерімен танысу.

"Foundation" бағдарламасы бойынша оқыту жүзеге асырады. "Foundation" бағдарламасы - бұл бакалавриат бағдарламаларына академиялық, ғылыми және тілдік қарқынды дайындалу. Университет алдындағы дайындық Бағдарламасының оқыту нәтижелері бойынша Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ факультеттері әрі қарай бакалавриат бағдарламаларында білім алу үшін студенттерді қабылдайды.