Базалық инженерлік дайындық факультеті

Базалық инженерлік дайындық факультеті 2020 жылдың 18 мамырынан бастап университеттің құрылымын оңтайландыру нәтижесінде Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ 2020-2023 жылдарға арналған Стратегиялық даму бағдарламасына сәйкес құрылды.

  • Мақсаты - "Жоспарлау – Жобалау – Өндіру – Қолдану" CDIO моделінің негізінде инженерлерді дайындау үшін инновациялық-білім беру базалық ортасын құру.
  • Миссия-базалық инженерлік дайындық факультеті таңдалған дайындық бағытына қарамастан университетте табысты оқытудың "өзегін" құру үшін ұйымдастырылған.
  • Пайымдауы-болашақ инженерлердің базалық құзыреттілігін қалыптастырудың өзегі болатын, елдің және әлемнің білім беру қоғамдастығында университеттің білім беру бағдарламаларының артықшылығы үшін жаңа форматтағы факультет болу.

Міндеттері:

  • CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate / Жоспарлау – Жобалау – Өндіру – Қолдану) бойынша инженерлердің жаңа буынын дайындау үшін инновациялық базалық білім беру ортасын құру.
  • Элиталық техникалық білім беру жүйесін енгізу, студенттердің зияткерлік даму мен өнертапқыштық қызметке деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, күрделілігі әртүрлі деңгейдегі жобаларға қатысу.
  • Сандық дағдыларының жоғары деңгейі бар, сыни ойлай, талдай білетін бәсекеге қабілетті бітірушіні дайындау үшін жұмыс мамандықтарына оқытуды енгізу.