Образовательные программы высшего и послевузовского образования

Код Атауы Аккредитация Даму стратегиясы
Өнер
6B02101 Дизайн
Бизнес және басқару
6B04101 Электрондық бизнес экономикасы
6B04102 ІТ-менеджмент
6B04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару
6B04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит
6B04105 Мемелекеттік қаржылар
6B04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару
6B04107 Social медиа маркетинг
6B04108 Маркетингтің инновациялық технологиялары
6B04109 Мемлекеттік қаржылық менеджмент
Физикалық және химиялық ғылымдар
6B05301 Техникалық физика Жүктеу Жүктеу
6B05302 Атом энергетикасына арналған материалдар
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B06101 Ақпаратық жүйелер Жүктеу
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Жүктеу
6B06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу Жүктеу Жүктеу
6B06104 Ақпаратты қорғаудың математикалық әдістері
6B06105 Виртуалды және толықтырылған шынайылық
6B06106 Компьютерлік қауіпсіздік
Телекоммуникациялар
6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Жүктеу
Инженерия және инженерлік іс
6B07101 Автоматтандыру және басқару Жүктеу
6B07102 Машина жасау Жүктеу Жүктеу
6B07103 Жылу энергетикасы Жүктеу Жүктеу
6B07104 Электр энергетикасы Жүктеу Жүктеу
6B07105 Аспап жасау Жүктеу
6B07106 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) Жүктеу
6B07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар Жүктеу
6B07108 Робототехникалық пилотсыз жүйелер
6B07109 Медициналық инжиниринг (Медициналық техника)
6B07110 Мехатроника
6B07111 Автомобилдер және иновациялық технологиялар
Өндірістік және өңдеу салалары
6B07201 Металлургия Жүктеу Жүктеу
6B07202 Пайдалы қазбаларды байыту Жүктеу Жүктеу
6B07203 Тау-кен ісі Жүктеу Жүктеу
6B07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау Жүктеу Жүктеу
6B07205 Сандық технологияларды қолдана отырып Жерді қашықтықтан зерттеу әдістері
6B07206 Уран өнімдерін алудың инновациялық әдістері
Сәулет және құрылыс
6B07301 Сәулет Жүктеу
6B07302 Геодезия және картография Жүктеу Жүктеу
6B07303 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру Жүктеу Жүктеу
6B07304 Автомобиль жолдарын жобалау және құрылысы Жүктеу
6B07305 Құрылыс Жүктеу Жүктеу
6B07306 Кадастр Жүктеу Жүктеу
6B07307 Жерге орналастыру Жүктеу Жүктеу
6B07308 Дәлме-дәл егіншілік
6B07309 Жобалаудағы - BIM технологиялар
6B07310 Сумен қамту және канализация
6B07311 Инженерлік жүйелер мен желілер
Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
6B07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) Жүктеу
Орман шаруашылығы
6B08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы Жүктеу
Су ресурстары және суды пайдалану
6B08601 Су ресурстары және суды пайдалану Жүктеу
Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау
6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Жүктеу Жүктеу
6B11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару
6B11203 Қоршаған ортаны инженерлік қорғау
Көлік қызметтері
6B11301 Тасымалдауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану Жүктеу Жүктеу
6B11302 Логистика (Көлік)
Код Атауы Бағыт, оқу мерзімі Аккредитация
бейіндік ғылыми-педагогикалық
Өнер
7M02101 Дизайн 2
Бизнес және басқару
7M04101 Инновацияның экономикасы 1 2
7M04102 Инженерлік кәсіпкерлік 1 2
7M04103 Digital-жобаларын басқару 1 2
7M04104 HR менеджмент 2
7M04105 Индустриалдық менеджмент 2
7M04106 Кәсіпорындағы есеп және аудит 1 2
7M04107 Social медиа маркетинг 2
7M04108 Қаржылық талдаушы 1 2
7M04109 Форсайт маркетинг 1
Физикалық және химиялық ғылымдар
7M05301 Техникалық физика 2 Жүктеу
7M05302 Атом энергетикасына арналған материалдар 1.5
7M05303 Физика 1 2
7M05304 Медицинадағы аддитивтік технологиялар 2
Математика және статистика
7M05401 Математика 2 Жүктеу
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
7M06101 Ақпараттық жүйелер 2 Жүктеу
7M06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыз ету 2 Жүктеу
7M06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу 1.5 2 Жүктеу
7M06104 Ақпаратты қорғаудың математикалық әдістері 1.5 2
7M06105 Компьютерлік жүйелер мен адамның өзара әрекеттесуінің интерфейстары 2
7M06106 Үлкен деректер жүйелері (Big data) 2
Инженерия және инженерлік іс
7M07101 Автоматтандыру және басқару 2 Жүктеу
7M07102 Машина жасау 2 Жүктеу
7M07103 Жылу энергетикасы 1.5 2 Жүктеу
7M07104 Электр энергетикасы 1.5 2 Жүктеу
7M07105 Аспап жасау 2 Жүктеу
7M07106 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) 1.5 2 Жүктеу
7M07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар 1.5 2 Жүктеу
7M07108 Робототехникалық пилотсыз жүйелер 2
7M07109 Медициналық инжиниринг (Медициналық техника) 2
7M07110 Зияткерлік өмірді қолдау жүйесі 2
Өндірістік және өңдеу салалары
7M07201 Металлургия 2 Жүктеу
7M07202 Пайдалы қазбаларды байыту 2
7M07203 Тау-кен ісі 2 Жүктеу
7M07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау 2 Жүктеу
7M07205 Сандық технологияларды қолдана отырып Жерді қашықтықтан зерттеу әдістері 2
7M07206 Уран өнімдерін алудың инновациялық әдістері 1.5 2
Сәулет және құрылыс
7M07301 Сәулет 1 2 Жүктеу
7M07302 Геодезия 2 Жүктеу
7M07303 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру 1 2 Жүктеу
7M07304 Автомобиль жолдары 1 2 Жүктеу
7M07305 Құрылыс 1 2 Жүктеу
7M07306 Кадастр 2 Жүктеу
7M07307 Жер ресурстарын басқару 2 Жүктеу
7M07308 Дәлме-дәл егіншілік 2
7M07309 Жобалаудағы - BIM технологиялар 1 2
7M07310 Сумен қамту және канализация 2
7M07311 Автомобиль жолдарын мониторингі және диагностикалау 2
Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) 1.5 2
Орман шаруашылығы
7M08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 2
Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау
7M11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 2 Жүктеу
7M11203 Қоршаған ортаны инженерлік қорғау 2
Көлік қызметтері
7M11301 Тасымалдауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану 2
Код Атауы Аккредитация
Физикалық және химиялық ғылымдар
8D05301 Техникалық физика Жүктеу
Математика және статистика
8D05401 Математика
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
8D06101 Ақпаратық жүйелер (сала бойынша)
Инженерия және инженерлік іс
8D07101 Автоматтандыру және басқару Жүктеу
8D07102 Машина жасау Жүктеу
8D07103 Жылу энергетикасы
Өндірістік және өңдеу салалары
8D07201 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау Жүктеу
8D07202 Металлургия Жүктеу