Проектирование и администрирование баз данных

Сипаттама: Деректер қорын жобалау әдістемесі оқытылады, онда дербес ДБ әзірлеу кезінде синтаксистік және семантикалық тәсілдер қарастырылады. Қазіргі бар деректердің логикалық модельдері; қазіргі заманғы өңдеу құралдарының салыстырмалы сипаттамалары, деректерді сипаттау және манипуляциялау тілдері, Windows ортасында деректер қорын жобалаудың, әкімшілік ету және қолдаудың заманауи құралдары қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты - аналитикалық, қауіпсіздік және масштабтау функцияларын қамтамасыз ете отырып, реляциялық деректер базасын жобалау мен әкімшілік етудің практикалық дағдыларын игеру.