Заманауи бугаздық қондырғылар және оларды энергетикада пайдалану

Сипаттама: Пән жылутехникалық және термодинамикалық сұрақтар тұрғысынан бу қуатын және газ турбиналық қондырғыларын бірлесіп пайдалану жолымен электр энергиясын өндіруді жетілдіруді дамыту, қазіргі заманғы жағдайы мен болашағын зерттейді. Бу газды қондырғылардың тиімділігін арттыру сұрақтары, сондай-ақ оларды энергетикада қолдануды кеңейту мүмкіндігі қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер