Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 8D07101 - Автоматтандыру және басқару
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Зерттеу және эксперименталды жұмыс үшін қажетті әдістемелер мен автоматтандыру құралдарын қолдану арқылы ғылыми және білім беру ісіне дайындық

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

SMART жүйелерін технологиялық процесстерді автоматтандыру саласында зерттеу жүргізу. Ақылды ғимараттар мен қалаларды бақылау мен бақылаудың жаңа жүйелерін әзірлеу.
Кәсіби қызмет объектісі:

ғылыми-зерттеу институттары; кез келген ғылыми-өндірістік
меншік нысандары; мемлекеттік және мемлекеттік емес оқу
кез келген деңгейдегі мекемелер.
Кәсіби қызмет түрлері:

зерттеу, білім беру, басқару, даму
Кәсіби қызметінің функциялары:

Эксперименттердің нәтижелерін талдау, ғылыми жобалардағы міндеттерді белгілеу, автоматтандыру және басқару саласындағы күрделі ғылыми-техникалық мәселелерді шешу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. білімі мен түсінігі жоғары кәсіби білім деңгейінде алынған, идеяларды бастапқы дамыту немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік болып табылады білімін қолданады, қиындықтармен айналысады және аяқталмаған немесе органикалық ақпаратқа негізделген пайымдаулар жасайды.
2. жеке-дара және команданың мүшесі ретінде тиімді жұмыс істей білу, көшбасшылық дағдыларды көрсету білім беруді қолдану, автоматтандыру және бақылауға қатысты кең ауқымды аумақтардың контекстерінде және жаңа немесе белгісіз жағдайларда түсіну
3. инновациялық жобалар бойынша жұмыс істей білу, кәсіби қызметтің жеке жауапкершілігін көрсету жеке жауапкершілікте кәсіби қызметті ұйымдастыру үшін білімді қолдануға
4. білімдердің, оқытудың және өзін-өзі бақылаудың әдістерін және құралдарын дербес қолдануға, олардың күшті және әлсіз жақтарын сыни бағалауға мүмкіндік береді Ғылыми-техникалық ақпараттарды зерттеу негізінде базалық зерттеу әдістерін қолданатын инновациялық жобалар туралы білімдерін қолданыңыз
5. Кәсіби салада коммуникацияны жүзеге асыру мүмкіндігі, автоматтандыру саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін нақты анықтайды және қорғайды өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру үшін ұйымдастыру-жоспарлау есептерін жүргізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау
6. Нәтижелерді талдау арқылы белгілі әдістерге сәйкес эксперименттер жүргізу, автоматтандыру және басқару жүйелерінің стандартты сынақтар әдістерін қолданады. Техникалық құжаттаманың дұрыстығын компиляциялау және тексеру, автоматтандыру және басқару жүйелерін тестілеу бойынша жұмыстарды орындау
7. Оқу іс-шараларын ұйымдастыруға, соның ішінде байланысты құжаттарды әзірлеуге қабілетті Ғылыми және оқу орындарында автоматтандыру және басқару бағытында жұмыс істеу үшін білімдерін қолданыңыз