Технология реакторных материалов

Сипаттама: Материалдардың механикалық, жылу-физикалық және ядролық-физикалық қасиеттерін; терморадиациялық және коррозиялық төзімділікті; үйлесімділік мәселелерін; ТВЭЛ дәстүрлі және перспективалық құрылымдарын зерделеуді қамтиды. Материалдардың негізгі түрлері, сыныптары мен топтары, олардың құрамдары мен қасиеттері; перспективалы материалдар мен олардың композицияларын жасаудың қазіргі заманғы әдістері туралы білім алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер