Физическая химия дисперсных систем

Сипаттама: Физикалық химия пәнін және оның мәнін, физикалық химияның дамуындағы негізгі кезеңдерді, Физикалық химия әдістерін; дисперсиялық жүйелердің жіктелуін; термодинамикалық қарастыруды, пен мен эмульсияны тұрақтандырудың кинетикалық факторларын; жабысатын қысымды, беттік-белсенді заттардың концентрациясына тартылу сезімталдығын; адсорбциялық қабаттардың механикалық беріктігін; қатты бөлшектердің бөлім бетіне жабысуын; флотацияны; коллоидтердің коагуляциясының кинетикасын зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер