Геодезические работы на промышленных площадках шахт и карьеров

Сипаттама: Осы курсты оқу барысында студенттер шахталар мен карьерлердің өнеркәсіптік алаңдарында геодезиялық жұмыстардың теориялық білімі мен ерекшелігін игереді, геодезиялық жұмыстарды жүргізу технологиясы мен есептеу әдістерін игереді, Нормативті құжаттардың талаптарына жауап беретін материалдарды камералдық өңдеудің практикалық дағдыларын игереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер