Экологическая химия

Сипаттама: Пән жердің әр түрлі геосфераларының құрылымы, қасиеттері және химиялық құрамы, табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен жердің сыртқы қабықтарының химиялық құрамының өзгеруінің себептері мен механизмдері және биогенді элементтердің Биогеохимиялық циклдерінің химиялық негіздері және олардың адам шаруашылық қызметінің деформациясы туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер