Регулирование антропогенных воздействий на Биосферу

Сипаттама: Курстың негізгі міндеті-қоршаған орта туралы теориялық білімді жүйелі жинақтау, алынған білімді өз жұмысында қолдану үшін ұғыну болып табылады. Табиғи ортаны талдаудың жүйелік тәсілі күрделі, сараланған жүйе ретінде, оның әр түрлі компоненттері динамикалық тепе-теңдікте болатындықтан Жер биосферасы-адамзаттың экологиялық орны, қоршаған ортамен және адам қызметімен байланысты болады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер