Управление техносферной безопасностью

Сипаттама: Пән техносфералық қауіпсіздік мәселелері бойынша құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттардың негізін, күрделі, тез өзгеретін жағдайдағы техносфералық қауіпсіздікті басқарудың негізгі әдістерімен, өмір тіршілігінің қауіпсіздігін тиімді басқаруды жүзеге асыру үшін техносфералық қауіпсіздікті басқару жүйесінің қызметі туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер