Вентиляция производственных помещений

Сипаттама: Пән ауа алмасуды ұйымдастырудың әр түрлі әдістерімен ішкі ауа ортасының қажетті параметрлерін ұстап тұрумен байланысты есептерді оқытады; тиімді желдету құрылғыларын пайдалана отырып, конструкциялаудың қазіргі принциптерін қолдану, желдетудің санитарлы-гигиеналық, технологиялық және аэродинамикалық негіздері, үй-жайларда ауа алмасуды анықтау және ұйымдастыру әдістері; пневматикалық көлік; желдету жүйелерін сынау, баптау және реттеу әдістерін; желдету техникасының даму перспективаларын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер