Строительная керамика 1

Сипаттама: Студент керамикалық құрылыс материалдары мен бұйымдарын алуға арналған шикізат материалдарын, саздың генезисі, негізгі сазды минералдардың құрамы мен қасиеттерін, сазды шикізаттың жіктелуін, саз массасындағы ылғалдың формаларының жіктелуін және олардың қасиеттерін, балшық массаларының су қасиеттерін, реологиялық қасиеттерін, сазды шикізаттың құрылымын, термиялық қасиеттерін зерттейді. Керамикалық шихтаның оңтайлы құрамын анықтауды үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • "Құрылыс керамикасы 1" пәнін оқытудың мақсаты әр түрлі сазды материалдардың химиялық, минералогиялық, фазалық құрамы, қасиеттері туралы терең білетін; қойылатын талаптарды ескере отырып керамикалық бұйымдарға арналған шикізаттың құрамын дұрыс таңдау; қазіргі заманғы құрылыс керамикасын өндіру үшін шикізат материалдарын дайындау, қайта өңдеу және активтендіру тәсілдері туралы білетін мамандарды дайындау болып табылады.
Міндет
 • Мiндет керамикалық құрылыс материалдарының зерттеуiн өндiрiстiң төңiрек және тәжiрибелiк машықтарының алуы болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • физикалық-механикалық негізі, химия, технологиялық және қолдану кезіндегі құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрылымдарының қасиеті, нормативтік құжаттарға талап.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Керамика бұйымдарының жасауларының өте жаңа технологияларын тәжiрибеде қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жабдықтың және қазiргi зерттеушi әдiстемелер, құралдардың стандартты және қолдану материалдарды сынауларды өткiзуде эксперименталдi - нәтижелердi аналитикалық баға және зерттеу жұмыстарын құрал-сайманмен иелiк ету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Психологиялық факторлардың техникалық, қаржы және есептеумен меңгерудiң негiздерiмен және негiзгi өндiрiстiк қатынастарымен еншiлену.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Құрылымдардың және құрылыс материалы, бұйымдардың бар технологияларын дамыту және жаңа композициялық материалдарды алу бойынша тәжiрибе.
Негізгі әдебиет
 • 1 Гончаров Ю.И. Сырьевые материалы силикатной промышленности. Учебное пособие.- М.: Мзд. АСВ, 2009. – 128 с. 2 Мороз И.И. Технология строительной керамики. Учебное пособие. Изд. ЭКОЛИТ, 2011. – 384 с. 3 Надеин А.А. Механическое оборудование для производства изделий строительной керамики. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. 4 Станевич В.Т. Строительная керамика. – Учебное пособие. – Павлодар,: Кереку, 2008. – 96 с. 5 Штефан Г.Е. Технология строительной керамики. – Липецк; ЛГТУ, 2005. 6 Сайбулатов С.Ж. Производство керамического кирпича. – М. Стройиздат, 1989 7 Периодические издания: журналы «Строительные материалы»

Строительная керамика 1

Сипаттама: Студент керамикалық құрылыс материалдары мен бұйымдарын алуға арналған шикізат материалдарын, саздың генезисі, негізгі сазды минералдардың құрамы мен қасиеттерін, сазды шикізаттың жіктелуін, саз массасындағы ылғалдың формаларының жіктелуін және олардың қасиеттерін, балшық массаларының су қасиеттерін, реологиялық қасиеттерін, сазды шикізаттың құрылымын, термиялық қасиеттерін зерттейді. Керамикалық шихтаның оңтайлы құрамын анықтауды үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • "Құрылыс керамикасы 1" пәнін оқытудың мақсаты әр түрлі сазды материалдардың химиялық, минералогиялық, фазалық құрамы, қасиеттері туралы терең білетін; қойылатын талаптарды ескере отырып керамикалық бұйымдарға арналған шикізаттың құрамын дұрыс таңдау; қазіргі заманғы құрылыс керамикасын өндіру үшін шикізат материалдарын дайындау, қайта өңдеу және активтендіру тәсілдері туралы білетін мамандарды дайындау болып табылады.
Міндет
 • Мiндет керамикалық құрылыс материалдарының зерттеуiн өндiрiстiң төңiрек және тәжiрибелiк машықтарының алуы болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • физикалық-механикалық негізі, химия, технологиялық және қолдану кезіндегі құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрылымдарының қасиеті, нормативтік құжаттарға талап.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Керамика бұйымдарының жасауларының өте жаңа технологияларын тәжiрибеде қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жабдықтың және қазiргi зерттеушi әдiстемелер, құралдардың стандартты және қолдану материалдарды сынауларды өткiзуде эксперименталдi - нәтижелердi аналитикалық баға және зерттеу жұмыстарын құрал-сайманмен иелiк ету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Психологиялық факторлардың техникалық, қаржы және есептеумен меңгерудiң негiздерiмен және негiзгi өндiрiстiк қатынастарымен еншiлену.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Құрылымдардың және құрылыс материалы, бұйымдардың бар технологияларын дамыту және жаңа композициялық материалдарды алу бойынша тәжiрибе.
Негізгі әдебиет
 • 1 Гончаров Ю.И. Сырьевые материалы силикатной промышленности. Учебное пособие.- М.: Мзд. АСВ, 2009. – 128 с. 2 Мороз И.И. Технология строительной керамики. Учебное пособие. Изд. ЭКОЛИТ, 2011. – 384 с. 3 Надеин А.А. Механическое оборудование для производства изделий строительной керамики. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. 4 Станевич В.Т. Строительная керамика. – Учебное пособие. – Павлодар,: Кереку, 2008. – 96 с. 5 Штефан Г.Е. Технология строительной керамики. – Липецк; ЛГТУ, 2005. 6 Сайбулатов С.Ж. Производство керамического кирпича. – М. Стройиздат, 1989 7 Периодические издания: журналы «Строительные материалы»