Общая теория измерений

Сипаттама: Пән әр түрлі физикалық шамаларды өлшеу процестерінің теңдеулерін құру принциптері туралы; шама бірліктерінің халықаралық жүйесі және өлшемдік теориясының негіздері туралы түсінік береді; өлшеу объектілерінің математикалық моделін құру дағдылары. Білім алушылар параметрлердің жақын мәндерінің функциясының қателіктерін бағалауға үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер