Квалиметрия

Сипаттама: Бұл курста: квалиметрияның түсінігі және негізгі әдістері; квалиметриялық бағалау алгоритмі; бағалау жағдайын анықтау; сапаны бағалау әдістемесін әзірлеу ережесі; сапаны сараптамалық бағалау технологиясының ерекшеліктері. Квалиметрия технологиясының негіздері: бағаланатын көрсеткіштерді анықтау; салмақ коэффициенттерін анықтау; көрсеткіштердің эталондық және брак мәндерін анықтау; қасиеттер көрсеткіштерінің абсолюттік мәндерін табу және сапаны кешенді бағалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер