Суларды тазалаудың заманауи әдістері

Сипаттама: Пән табиғи және сарқынды сулардың физикалық және химиялық қасиеттері мен сапасының көрсеткіштері туралы; суды өңдеудің негізгі физика-химиялық әдістері туралы; су микробиологиясының негіздері және суды тазартудың биологиялық әдістері туралы; суды талдаудың қазіргі заманғы әдістері туралы жалпы мәліметтерді береді. Суды тазалаудың дәстүрлі, жаңа технологиялары мен құрылыстарын қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер