Проектирование приборов

Сипаттама: Пән келесі бөлімдерден тұрады. Рөлі мен өзара іс-қимыл түрі САПР тіршілік циклінің кезеңдерінде бұйымдарды аспап жасау. Жіктеу АЖЖ. Деңгейлерінің саны техникалық қамтамасыз ету. АЖЖ қамтамасыз ету түрлері. Ұйымдастырушылық және нормативтік құқықтық негіздері бірлігін қамтамасыз ету жобалау. Негізгі терминдер.. Функциялары мен қамтамасыз ету АЖЖ. Техникалық қамтамасыз ету АЖЖ. Математикалық қамтамасыз ету. Бағдарламалық қамтамасыз ету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Аспаптарды жобалау» пәнін оқу мақсаты – теория және тәжірибе жағынан автоматты жүйелерді басқару облысында студенттерді автоматты құрылғылар басқару жүйелерін жобалауды жүргізе алатындай деңгейде дайындау.
Міндет
  • Басқарудың автоматтық құрылғыларының синтезі және анализ әдістері, техникалық жүйелерді басқару теориясының негізгі заңдары туралы білімді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автономды түрде жұмыс істейтін құылғыларды жасау үшін радиоавтоматика элеменнтеріндегі табиғи құбылыстармен таныс болу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Автоматтық құрылғылардың электр тізбектерінде орын алатын негізгі процестердің аналитикалық және эксперименталды түрде зерттей алатын тәжірибелік қасиеттерді жасай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Күрделі радииотехникалық жүйелердің автоматты жұмыс істеуін ұамтамасыз ететін электр құрылғылардың негізгі түрлерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Тұрақты жүйенің жұмыс істеуін оқу. Әр түрлі немесе әр түрлі бір вариантты функциялау сапасын салыстыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нығайтудың автоматты түрде реттеу жүйесі оқып үйрену
Негізгі әдебиет
  • 1 Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. 2 Конструирование радиоэлектронных средств. Под ред. А.С.Назарова.- М: МАИ, 2005.