Стандартизация, метрология и сертификация

Сипаттама: Метрологияның ғылымдағы және өндірісте. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің техникалық негізі. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі. Физикалық шамаларды өлшеу. Стандарттау саласындағы негізгі ұғымдар мен терминдер. Қазақстан Республикасының стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттары. Өнім мен қызметтердің сәйкестігін растау. Аккредиттеу. Сапаны басқару.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Білім алушыларда стандарттау, өлшем бірлігін қамтамасыз ету, сәйкестікті растау, аккредиттеу және сапаны басқару мәселелерінде құзыреттілікті қалыптастыру.
Міндет
  • Пәнді оқытудың міндеттері Стандарттау, метрология және сертификаттау негіздерін меңгеру болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • сапа менеджменті жүйесі туралы, стандарттар, олардың түрлері мен санаттары туралы, стандарттау органдары туралы, метрология туралы, ғылым ретінде және сертификаттаудың мәні туралы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • стандарттарды, метрология заңдарын қолдану, сертификаттау, аттестаттау және өлшеу құралдарын тексеру тәртібін білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • жеке жауапкершілік, кәсіби этика және кәсіби қызметті жүргізу нормаларын ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кешенді инженерлік қызметтің нәтижелерін нақты баяндау және қорғау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану, интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру перспективаларын сезіну қабілеті.