Методика преподавания профессиональных дисциплин

Сипаттама: Кəсіптік пәндерді оқытудың əдістемесінің архитектура, дизайн жəне қоғам арасындағы коммуникациялық жүйе ретіндегі рөлі мен маңыздылығы. Кəсіби іске асыру сатыларының əдістемелік жəне методологиялық қамтамасыз ету міндеттерін зерттеу, архитектуралық дизайн əдістерін сыни талдау. Тапсырмаға байланысты жобалау әдіснамасын трансформациялау, жаңа талаптарды енгізу, жаңа парадигмаларды қалыптастыру.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер