Теория логического вывода

Сипаттама: Бұл курс логикалық қорытынды теориясының негіздеріне арналған, предикаттарды классикалық және интуиционистік есептеуге және олардың қималарын жою туралы теоремаға үлкен көңіл бөлінеді. Предикаттарды генценттік есептеудегі логикалық тұжырымның күрделілігін бағалаудың негізгі әдістері оқытылады. Бұл курс ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері үшін теориялық іргетасты құрайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер