Информационные сети и коммуникации

Сипаттама: Пәнде ақпараттық жүйелердің негізгі тұжырымдамалары; ақпараттық желілердің үлгілері мен құрылымдары;желілік ақпараттық ресурстар;заманауи ақпараттық желілердің теориялық негіздері;ақпараттық желінің компоненттері;ақпараттық ағындарды бағыттау әдістері;ақпарат беру әдісі; хаттамаларды жүзеге асыру;таратылған ақпараттық өңдеу моделі, ақпараттық желілердің тиімділігін бағалау әдістері;желілік бағдарламалық қамтамасыз ету және аппараттық ақпарат желілері талқыланады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Ақпараттық жүйелер мен коммуникациялар құрылымымен және құрылысымен, олардың заманауи дамуының тенденцияларын зерттеу
Міндет
  • Ақпараттық жүйелер мен коммуникациялардың құрылысы мен құрылымы
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қажет етілетін пәндік аумақтарда әр түрлі күрделілік деңгейіндегі ақпараттық жүйелерді қолдану
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қажет етілетін пәндік аумақтарда әр түрлі күрделілік деңгейіндегі ақпараттық жүйелерді қолданып жұмыс жасай алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Сәйкес ақпараттық қамсыздануды таңдау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топпен жұмыс
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ақпараттық желілер мен коммуникациялардың дамуының заманауи тенденцияларын өз бетінше оқу
Негізгі әдебиет
  • 1. Стассман Поль А. Информация в век электроники: (Проблемы управления): Пер. с англ. с сокр. / науч. ред. и авт. предисл. Б.З. Мильнер. – М.: Экономика, 2007 – 240 с. 2. Интернет. Энциклопедия. Второе издание./ Под ред. Л. Мелиховой. - С.-Пб., М., Харьков, Минск: Питер, 2001 г. 3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы . 3-е изд./ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.: ил.