Управление персоналом

Сипаттама: Ұйымның персоналын басқарудың негізгі тәсілдерін зерделеу және персоналмен жұмыс істеу әдістері мен технологияларын игеру; персоналды басқарудың мәні кәсіпорын деңгейінде жұмыс күшін қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу процесіне, кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және онда жұмыс істейтін қызметкерлердің жан-жақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында қызметкердің еңбек сапасын (жұмыс күшін) пайдалану үшін жағдай жасауға өзара байланысты ұйымдық-экономикалық және әлеуметтік шаралардың көмегімен жүйелі, жоспарлы ұйымдастырылған ықпал ету болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Персоналды басқару бойынша теориялық білімді қалыптастыру, басқару процесстерін негіздерін дамытуға бағытталған мекеме персоналдарымен тиімді жұмыс істеу бойынша ойлау қабілетін дамыту.
Міндет
 • Персоналды басқарудың ғылыми негізін білу және менеджменттің бұл бөліміндегі негізгі концепциясымен білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Теориялық негіздерді білу, негізгі ұғымдарды және персоналды басқару принциптерін білу, персоналды басқаруды процесстерін зерттеудің негізгі түрлерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бұл курсты білу персоналды басқару бойынша мамандарға кәсіби қызметтері үшін қажетті және нарықтық шартта кадрмен жұмыс істеу, мекемеде басқару жүйесін және персоналды басқару жүйесіндегі қатысушыларды қалыптастыруда қажет.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өз бетінше және творчествалық ойлау, көп көлемдегі мәліметтерге бағдарлау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Коммуникативті мүмкіндіктерге әлеуметтік – психологиялықсараптама жүргізу, тілдесу үрдісін бағдарламалау, тілдесу процестері және коммуникативті жағдайларды әлеуметтік – психологиялық басқару.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқу қабілетін дамыту, әр түрлі қайнар көздерінен ақпаратты іздеу және сараптама жүргізе білу, мәселелерді шешу; зерттеушілік қабілетті қалыптастыру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Персоналды басқаруға кіріспе
 • Персонал қызметі және оның әрекет етуіне қойылатын негізгі талаптар
 • Ұйымда персоналмен жұмыс істеуді жоспарлау
 • Кадрларды жинақтау, іріктеу және қабылдау
 • Кәсіптік бағдар беру және еңбекке бейімделу
 • Персонал еңбегінің нәтижесін бағалау
 • Адами ресурстарды дамыту және персоналды оқыту процесі
 • Кәсіпорында іскерлік мансапты басқару
 • Персоналды ынталандыру механизмдері
 • Қызметкерлер еңбегінің өтемақы жүйесі
 • Персоналды жаңалық енгізуге және өзгерістерге дайындау
 • Персонал маркетингі және жұмыс берушінің бренді
 • Персонал еңбегін ұйымдастыру және қауіпсіздікті басқару
 • Персонал басқарудағы шетел тәжіребесі және халықаралық персоналды басқару
 • Персоналды басқару тиімділігі және кадрлық аудит
Негізгі әдебиет
 • Базаров Г.Ю. Управление персоналом. - М., 2012.
 • Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М., 2011
 • Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. М., 2009
 • Рахметов Б.А. Персоналды басқару. -А., 2005
 • Уилтон Н. HR менеджментке кіріспе. - А, 2019
Қосымша әдебиеттер
 • Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.