Информационные технологии в электроэнергетике

Сипаттама: Энергетика кешенін цифрландыру салалық және жалпы отандық экономика үшін маңызды. Осы пән аясында ғылыми және білім беру ақпараттарының деректер базасымен жұмыс істеу дағдыларын, ақпаратты іздеу әдістерін меңгереді, телекоммуникациялық желілермен танысады, қашықтықтан оқыту үшін қолданылатын компьютерлік білім беру технологияларын меңгереді. Қашықтықтан оқытудың желілік жүйелерінің құрылымы мен құралдарын зерттейді

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Ақпараттық технологиялар облысында замананауи білімге ие ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау
Міндет
 • Білім алушыларда ғылыми және білім беру ақпараттардың деректер банктер мен базалалар классификациялық білімді қалыптастыруды, қашықтықтан оқыту білім беру жүйесінде контентті құру үшін арнайы бағдарламаларды қолдана алуды білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жылу энергетикалық жүйелердің инжиниринг/ реинжинирингтің, үдерістердің және орнатуының үдерісінде қолданылатын заманауи технологияның әдістемелік негізін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Инновациялық жобаларды орындау үшін техникалық шешімдерді әзірлеу және қолдана алуды білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жылу энергетикалық жүйелердің техникалық жобаларды жүзеге асыру және жобалау, нақты тәжірибелік есептерді шешу және сынақ мақсаттарын құрастыру дағдыларында болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жылу энергетикалық жүйенің жұмысын технологиялық және ұйымдастыру мәселелерді білу; Жылу энергетикалық жүйелерге арналған WEB-қосымшаларды әзірлеу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Инновациялық есептерді және бәсекеге қабілетті идеяларды қалыптастыруды, оларды жүзеге асыру үшін стандартты емес әдістерді қолдана алуды білу.
Негізгі әдебиет
 • Назаренко, Елена Федоровна. Информационные технологии : учебник / Е. Ф. Назаренко. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2010. - 309 с
 • Веревченко А.П. и др. Информационные ресурсы для принятия решений. – М.: Академический проект, 2012. – 560 с.
 • Воробьев С.Н., Уткин В.Б., Балдин К.В. Управленческие решения.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 317 с.
 • Геловани В.А., Башлыков А.А., Бритков В.Б., Вязилов Е.Д. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений в нештатных ситуациях с использованием информации о состоянии природной среды. – М.: Едиториал УРСС, 2010, - 304 с.
 • Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные технологии управления. –М.: Юнити, 2005.