Актуальные проблемы технологии технической керамики

Сипаттама: Техникалық қыш өндірісі саласындағы өзекті мәселелер жайындағы материалдардан тұрады. Аталған пән шикізат материалдарын, шикіқұрамды дайындау, техникалық қыш өндірісі саласындағы зерттеулердің ғылыми талдауларын орындауға қатысты тәжірибелік сұрақтарды шешуге арналған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер