Система автоматизированного проектирования

Сипаттама: Құрылыс объектілерін жобалау үшін қолданылатын қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар. Құрылыстағы графикалық және жобалық жұмыстарды автоматтандыруға арналған қазіргі заманғы бағдарламалық құралдар, кеңістіктік объектілердің геометриялық модельдерін Автоматты құру мүмкіндіктері, оларды есептеу және сызбаларды әзірлеу, АЖЖ-да қолданылатын қазіргі заманғы техникалық құралдар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер