Санитарно-технические устройства зданий

Сипаттама: Пән ішкі суық және ыстық сумен жабдықтаудың жүйелері мен сұлбаларын, сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерін, су бұрудың ішкі жүйелерін, ішкі суағар жүйелерін, сондай-ақ осы жүйелердің гидравликалық есебінің әдістемесін оқытады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер