Надежность внутренних инженерных систем зданий при эксплуатации

Сипаттама: Пән сенімділік теориясы туралы базалық түсініктерді қалыптастырады, сенімділіктің кешенді көрсеткіштерін; пайдалану кезінде ғимараттардың ішкі инженерлік жүйелеріне техникалық қызмет көрсетудің сенімділігі мен мерзімділігін есептеу әдістерін; жүйелердің сенімділігін арттыру әдістерін; жүйелерге техникалық қызмет көрсету және сенімділікті оқытады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер